De NTD code richt zich op een procedure voor tussenpersonen voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige en strafbare inhoud op internet.

De NTD code is uitgewerkt in het Nederlands, Engels en Frans.

NTD Gedragscode – Nederlands

NTD Code of conduct – English

NTD Code de conduite – Français

Op het Internet komt soms onrechtmatige informatie voor, of er zijn systemen die onrechtmatige activiteiten mogelijk maken. Dat kan gaan om criminele phishingsites of kinderporno, maar ook om bijvoorbeeld misbruik van door copyright beschermde informatie of discriminatie.

In het verleden was vaak onduidelijk hoe zij konden optreden tegen deze informatie op het internet. Daarom hebben vele betrokken organisaties een pragmatische oplossing ontwikkeld om op een snelle, effectieve wijze evidente onrechtmatigheid tegen te gaan: de gedragscode Notice-en-Takedown. De NTD code wordt met name gehanteerd door partijen die de mogelijkheid hebben om de evidente onrechtmatigheid van het internet te verwijderen, zoals service providers, hosters en andere aanbieders van online faciliteiten.

De NTD code respecteert de neutrale rol van Internet providers, omvat hoor en wederhoor van betrokkenen, zorgt voor snelheid van handelen en minimaliseert zo de overhead. Zo kan evidente onrechtmatigheid snel worden geneutraliseerd en worden lange juridische trajecten voorkomen. Zij geeft daarbij online-dienstverleners duidelijkheid hoe ze kunnen optreden als zij zo’n verzoek binnen krijgen, en helpt degenen die meldingen doen om duidelijkheid te krijgen over hetgeen zij moeten en kunnen doen, en de afhandeling ervan bij de providers.

Lees hier meer over de onderschrijvers en besturing van de NTD code. Zie hier de veelgestelde vragen.