Best practice flowchart voor NTD verzoeken door private partijen

Private partijen, zoals meldpunten of individuen, kunnen, indien ze aanleiding zien om onrechtmatigheid te melden,  een NTD verzoek indienen: een zogenaamde “notice” . Door het gebruik en toepassen van de flowchart weten betrokken partijen waar ze aan toe zijn en hoe de afhandeling van de Notice verloopt.

Deze flowchart is bedoeld als voorbeeld van een stappenplan (stroomdiagram) om inzichtelijk te maken hoe een dergelijke procedure er uit ziet. Dit is een best practice, dus andere manieren zijn natuurlijk mogelijk, zolang deze in overeenstemming zijn met de in de NTD-code afgesproken beginselen.

Flowcharts privaat procedure 2

Best practice flowchart voor NAW gegevens

Verzoeken tot afgifte van naam, adres en werkgegevens (NAW gegevens) vallen buiten het bereik van de NTD-code . Deze verzoeken moeten aan andere eisen voldoen. Dit betekent dan ook dat er andere stappen worden doorlopen om tot afgifte (of niet) te komen.

Flowchart NAW procedure

Best practice flowchart voor publieke NTD verzoeken

Verzoeken van publieke partijen vallen buiten de NTD-code. Hiervoor gelden andere regels dan van private partijen. Deze flowchart is een voorbeeld stappenplan voor dergelijke verzoeken.

Flowchart overheidsbevel