Onderschrijvers van de NTD-code

De  NTD code wordt breed, door vrijwel de gehele Nederlandse Internet industrie, gebruikt. De branche organisatie Nederland ICT en koepelorganisatie DINL, alsmede de grote Internet merken als Google, Facebook en Microsoft onderschrijven de code. De NTD code  wordt door de overheid en door de meldpunten zoals het Meldpunt Kinderporno gesteund. Bedrijven die ermee werken, maken dit meestal kenbaar op hun eigen website. Sommige brancheorganisaties zoals DHPA stellen het strikt hanteren van de NTD zelfs verplicht voor hun leden. Het komt soms voor dat de code bij een aanbieder (nog) niet bekend is. In dat geval helpt het vaak om de aanbieder op de code te wijzen, of dit bij een brancheorganisatie te melden.

Onderschrijvers

Algemene Inspectiedienst (dienstonderdeel Opsporing)
Belastingsdienst
Considerati
eBay Netherlands BV / Marktplaats B.V.
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Google
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Internet Society Nederland
ISP Connect
KPN N.V.
LeaseWeb Global Services B.V.
Marktplaats/Ebay
Meldpunt Cybercrime via politie.nl
Meldpunt Discriminatie Internet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
Nederland ICT
Openbaar Ministerie
PCextreme B.V.
SIDN
SNB-React
Stichting Brein
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
Stichting Dutch Hosting Provider Association (DHPA)
Tele2 Nederland
T-Mobile Netherlands B.V.
VodafoneZiggo
Waterpedia
WeTransfer

Besturing / actualisatie van de gedragscode

De werkgroep Notice and Takedown

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Met het beheer van de gedragscode is Het Platform Internetveiligheid is belast. Het Platform Internetveiligheid heeft voor o.a. dit beheer de werkgroep Notice and Takedown ingericht.

De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar om verschillende redenen. Onder andere worden behandeld de stand van zaken, relevante (Europese) ontwikkelingen, opstellen van best practices en uitwisselen van ervaringen. Meer weten over de werkgroep? Neem dan contact met ons op.

Notice and takedown werkgroepleden:

Considerati  Consederati
eBay Netherlands BV / Marktplaats B.V.  
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving  
Expertisebureau Online Kindermisbruik  
Internet Society Nederland  
ISP Connect  
KPN N.V.  
LeaseWeb Global Services B.V.  
Ministerie van Economische Zaken  
Nederland ICT  
Openbaar Ministerie  
PCextreme B.V.  
SIDN  
Stichting Brein  
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)  
Stichting Dutch Hosting Provider Association (DHPA)  
Tele2 Nederland  
T-Mobile Netherlands B.V.  
VodafoneZiggo  
WeTransfer  

Het platform internetveiligheid

De werkgroep Notice and Takedown is een initiatief van het platform internetveiligheid. Het platform internetveiligheid, anno 2009 en afgekort het ‘PIV’, is een publiek-private samenwerking opgericht door de Ministeries van EZ en V&J en een aantal marktpartijen. Zij streeft met haar leden naar formuleren van acties, agenderen van belangrijke trends en thema’s en tracht hiermee een structurele bijdrage te leveren om de internetveiligheid voor eindgebruikers te verbeteren.

Het vraagstuk van melden is een van de onderdelen die het PIV behandelt. Vragen en klachten kunnen gericht worden aan de werkgroep Notice and Takedown via contact.