Onderschrijvers van de NTD-code

De NTD code wordt breed, door vrijwel de gehele Nederlandse Internet industrie, gebruikt. De NTD code wordt door de overheid en door de meldpunten zoals het Meldpunt Kinderporno gesteund. Bedrijven die ermee werken, maken dit meestal kenbaar op hun eigen website. Sommige brancheorganisaties zoals Dutch Cloud Community stellen het strikt hanteren van de NTD zelfs verplicht voor hun leden. Het komt soms voor dat de code bij een aanbieder (nog) niet bekend is. In dat geval helpt het vaak om de aanbieder op de code te wijzen, of dit bij een brancheorganisatie te melden.

Onderschrijvers

Algemene Inspectiedienst (dienstonderdeel Opsporing)
Art Of Automation B.V.
Belastingsdienst
Considerati
eBay Netherlands BV / Marktplaats B.V.
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Internet Society Nederland
ISP Connect
KPN N.V.
LeaseWeb Netherlands B.V.
Marktplaats/Ebay
Meldpunt Cybercrime via politie.nl
Meldpunt Discriminatie Internet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
NL Digital
NLconnect
Openbaar Ministerie
PCextreme B.V.
SIDN
SNB-React
SoHosted Webhosting B.V.
Stichting Brein
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
Stichting Dutch Hosting Provider Association (DHPA)
Tele2 Nederland
VodafoneZiggo
Waterpedia
WeTransfer
Yourhosting

Besturing / actualisatie van de gedragscode

De werkgroep Notice and Takedown

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Met het beheer van de gedragscode is Het Platform Internetveiligheid is belast. Het Platform Internetveiligheid heeft voor o.a. dit beheer de werkgroep Notice and Takedown ingericht.

De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar om verschillende redenen. Onder andere worden behandeld de stand van zaken, relevante (Europese) ontwikkelingen, opstellen van best practices en uitwisselen van ervaringen. Meer weten over de werkgroep? Neem dan contact met ons op.

Notice and takedown werkgroepleden:

Considerati
eBay Netherlands BV / Marktplaats B.V.
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Internet Society Nederland
ISP Connect
KPN N.V.
LeaseWeb Global B.V.
Ministerie van Economische Zaken
NL Digital
Openbaar Ministerie
PCextreme B.V.
SIDN
Stichting Brein
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
Stichting Dutch Hosting Provider Association (DHPA)
Tele2 Nederland
VodafoneZiggo
WeTransfer

Het platform internetveiligheid

De werkgroep Notice and Takedown is een initiatief van het platform internetveiligheid. Het platform internetveiligheid, afgekort het ‘PIV’, is een publiek-private samenwerking opgericht door de Ministeries van EZK en J&V en een aantal marktpartijen. Zij streeft met haar leden naar formuleren van acties, agenderen van belangrijke trends en thema’s en tracht hiermee een structurele bijdrage te leveren om de internetveiligheid voor eindgebruikers te verbeteren.

Het vraagstuk van melden is een van de onderdelen die het PIV behandelt. Vragen en klachten kunnen gericht worden aan de werkgroep Notice and Takedown via contact.